AgriLife slaat een brug tussen kennis uit fundamenteel onderzoek en de praktische toepassing daarvan op het veehouderijbedrijf. Daarbij wordt gebruik gemaakt van moderne communicatietechnieken, zoals (bewegend) beeld en geluid.

AgriLife neemt u onder meer mee naar de proefbedrijven van Wageningen UR Livestock Research en naar ondernemers die deelnemen aan onderzoekstrajecten. Ook geeft AgriLife een kijkje in de keuken van projectgroepen en financiers (zoals productschappen en ministeries).

AgriLife wordt uitgegeven door AgriMedia te Wageningen.

Meldt u aan voor AgriLife en ontvang een aankondigingsmail bij elke nieuwe AgriLife.

hr mw
Voorletters:
Achternaam: *
Postcode:
Huisnummer:
E-mail adres: *
Sector:
Regio:
Inschrijven Uitschrijven
* verplicht veld

Nieuw

Bekijk het videoarchief


Overzicht van e-magazines

 

Juli 2012

 • Verminderen voetzoollaesies bij vleeskuikens
 • Duurzame Daken
 • Kalf bij de koe in Lunteren
 • Koeien zetten hakken in het zand

AgriLife e-magazine
 

April 2012

 • Familiekuddes
 • Meer transparantie in de veehouderij
 • Project 'Grip op klauwen' van start
 • Pro Dromi viert eerste verjaardag

AgriLife e-magazine
 

December 2011

 • Samen werken aan een beter welzijn van vissen
 • Groepshuisvesting voor konijnen
 • Pro Dromi: Uitnodiging symposium 14 december

AgriLife e-magazine
 

Augustus 2011

 • Onderzoek naar afschaffen ingrepen pluimvee
 • Nieuwe vloeren voor de kalverhouderij
 • Veel nieuwe emissiearme vloeren in aantocht
 • Steenuil verdwijnt van boerenhoeve

AgriLife e-magazine
 

April 2011

 • Welfare Quality« meet welzijn aan het dier
 • Elektronische herkenning spoort tochtige koe op
 • Stal met zaagtanddak

AgriLife e-magazine
 

December 2010

 • BioKennis op de BioVak
 • Het varken als landschapsontwikkelaar
 • Stoppen met castreren? Onderzoek moet consument overtuigen
 • Vrijloopstal in Moerdijk

AgriLife e-magazine
 

Oktober 2010

 • Waiboerhoeve: Koeien zonder droogstand gezonder?
 • Zeldzame huisdieren: Dag van het Levend Erfgoed
 • DWW: Samen werken aan welzijn konijnenhouderij
 • DWW: Stahoogte transportauto be´nvloedt welzijn runderen

AgriLife e-magazine
 

Juni 2010

 • Sterksel: De nieuwe generatie voertechnieken
 • Waiboerhoeve: Minder methaan door langer afrijpen mais
 • BioKennis: bioKennis voor biologische agroketens
 • DWW: Groepsaccommodatie voor vleesvarkens en opfokgelten
 • DWW: Het houden van pluimvee zonder ingrepen

AgriLife e-magazine
 

Februari 2010

 • Aver Heino: Prestaties van kruislingen Red Holstein en Montbeliarde
 • Nij Bosma Zathe: Bokano-kuilafdeksysteem in vergelijkend onderzoek
 • Sterksel: Streptokokken eindelijk succesvol aangepakt
 • PC Zegveld: Hoge producties met (veenweide) natuurgras en krachtvoer

Extra bijlage: Dierenwelzijnsweb

 • Natuurlijk hoornloos melkvee
 • Groepshuisvesting in de vroege dracht

AgriLife e-magazine
 

December 2009

 • Nij Bosma Zathe: Onderzoek naar effect van lichtkleur op koeien
 • PC Sterksel: Speciale APF-stal voor onderzoek met SPF-varkens
 • PC Zegveld: Eerste ervaring met toemaak op 'Zegveld'

Extra bijlage: Dierenwelzijnsweb

 • Verantwoord bedwelmen van gekweekte vissen
 • Selectie op natuurlijke geboorte van Verbeterd Roodbont en Belgisch Witblauw
 • Verantwoord omgaan met varkensstaarten

AgriLife e-magazine
 

September 2009

 • Aver Heino: Eerste ervaringen in vrijloopstal met zandbodem
 • Nij Bosma Zathe:Wanneer mest afvoeren en wanneer mest scheiden?
 • PC Sterksel: Netwerk Bouwen in de Vermeerdering wil graag uw mening
 • PC Zegveld: Een andere kijk op de transitieperiode van de melkkoe

Extra bijlage: Dierenwelzijnsweb

 • Op weg naar een pluimveehouderij zonder ingrepen
 • Pluimvee aan slachtlijn verantwoord verdoven
 • Werken aan het welzijn van paarden

AgriLife e-magazine
 

Juni 2009

Voorwoord: Minder stof in stal en buitenlucht
 • Aver Heino: Is fasenvoedering met ma´szetmeel interessant?
 • Nij Bosma Zathe: Innovatieve sensortechnologie beschermt weidevogels
 • Spelderholt: Ionisatie tegen stof in pluimveestal
 • PC Sterksel: Bijscholing in gezondheids-management voor medewerkers en ondernemer
 • Waiboerhoeve: Eerste ervaringen met de vrijloopstal
 • PC Zegveld: Robotmelken in de wei verloopt steeds beter

Extra bijlage: Dierenwelzijnsweb

 • Naar een hennenhouderij zonder snavelbehandelen
 • Verantwoord bedwelmen van gekweekte vissen
 • Welzijnsmonitor voor vleeskalveren

AgriLife e-magazine
 

April 2009

Voorwoord: Roel Veerkamp, clusterleider fokkerij en genomica
 • Aver Heino: Het koeienhotel biedt vele arrangementen voor boeren en burgers
 • Nij Bosma Zathe: Steeds meer weidevogels dankzij actief beheer
 • Spelderholt: Nieuwe groepshuisvesting voor voedsters (konijnenhouderij)
 • PC Sterksel: Zoektocht naar oplossingen voor de tweede worps dip bij zeugen
 • Waiboerhoeve: De effecten van vloeren en liggedrag op het ontstaan van zoolzweren
 • PC Zegveld: Nieuwe gentechnieken maken snellere vooruitgang in de fokkerij mogelijk

AgriLife e-magazine
 

Februari 2009

Voorwoord: Robert Hoste
 • Aver Heino: De Familiekudde
 • Nij Bosma Zathe: Lucht afzuigen onder roosters
 • Spelderholt: Vleeskuikenouderdieren en hun prestaties
 • PC Sterksel: 1.000 gram groei vleesvarkens
 • Waiboerhoeve: De beste start voor koe en kalf
 • PC Zegveld: Vrijloopstal met toemaakbodem

 

AgriLife e-magazine
 

December 2008

Voorwoord: Sjoerd Bokma
 • Aver Heino: Kringlopen sluiten in een mooi Overijssel
 • Nij Bosma Zathe: Zuiver regenwater voor de koeien
 • Spelderholt: Mooi droog strooien
 • PC Sterksel: Kwaliteit varkenshouderijonderwijs omhoog
 • Waiboerhoeve: Voer en huisvesting in transitieperiode
 • PC Zegveld: Boxenplein voor het antwoord van morgen

 

AgriLife e-magazine
 

Oktober 2008

Voorwoord Ad van Vuuren
 • Aver Heino: Waterberging op landbouwgrond
 • Nij Bosma Zathe: Energie van platteland naar stad
 • Spelderholt: Olieverneveling tegen fijnstof
 • PC Sterksel: Verdoofd castreren
 • Waiboerhoeve: Voer en huisvesting tijdens transitieperiode
 • PC Zegveld: Onderwater drainage

 

AgriLife e-magazine
 

Juli 2008

In deze uitgave:

- Van mest tot groene energie
- Het pluimvee onderzoek bij ASG
- Van eendenkroos tot koeienbrok
- Natureluur
- Mooie vruchten met minder mest
- Cascadegreppel
- Mais in gras
- Mat & Valvevloer

 

AgriLife e-magazine

 

AgriLife wordt uitgegeven door AgriMedia.